Nieuws Ninove

Stad Ninove betreurt dat Fluvius de straatverlichting ‘s nachts nog niet opnieuw laat branden

Eind juni besliste de gemeenteraad dat de straatverlichting ’s nachts opnieuw moet blijven branden. De stad gaf Fluvius de opdracht om dit uit te voeren, maar omwille van verschillende organisatorische redenen is Fluvius hier nog niet in geslaagd.

Meerdere besturen uit het werkingsgebied hebben Fluvius bijna gelijktijdig gevraagd om de straatverlichting ‘s nachts niet meer te doven. Dat vraagt om een manuele handeling in elke verdeelkast (in Ninove gaat het bv. over 257 cabines). Bovendien heeft Fluvius tijdens de vakantieperiode minder personeel beschikbaar.

Een bijkomend probleem blijken de randzones van de deelgemeenten te zijn die grenzen aan buurgemeenten, die nog niet wensen over te schakelen naar het nieuwe systeem. Anderzijds zijn er straten in onze buitengebieden die aangestuurd worden door cabines in buurgemeenten. Die cabines kunnen niet zomaar worden omgeschakeld zonder impact te hebben op de buurgemeente die het licht nog wil dempen.

Fluvius kan voorlopig nog niet bekendmaken wanneer deze aanpassingen kunnen uitgevoerd worden. Een concrete planning zou pas begin september volgen.

Vertraging is te betreuren

De stad betreurt dat de beslissing van de gemeenteraad niet sneller kan worden uitgevoerd. Toch blijft men er bij Fluvius op aandringen om Ninove prioriteit te geven. Er wordt voorgesteld om eventueel gefaseerd te werken waardoor de binnenstad en de dorpskernen eventueel sneller worden aangeschakeld. Daar is de impact het grootst. De randzones kunnen dan in een tweede fase worden aangepakt.

“Het doven van de lichten was zinvol omwille van de hoge energieprijzen, maar het zorgde wel voor een onveiligheidsgevoel bij heel wat Ninovieters die na 23.00 uur nog op pad zijn”, vertelt burgemeester Tania De Jonge. Dat moeten we ernstig nemen. Het doven van de lichten was blijkbaar veel eenvoudiger dan het proces om het opnieuw naar het normale niveau te brengen. Ook al werd dit de dag na de gemeenteraad overgemaakt aan Fluvius, ziet het ernaar uit dat we nog wat geduld zullen moeten hebben.”