Nieuws Ninove

Politie Ninove roept op om Veiligheidsmonitor in te vullen

Vanaf deze week zullen 430.000 steekproefgeselecteerde Belgen de Veiligheidsmonitor ontvangen. Ook Ninove schreef zich in om deel te nemen. De lokale politie van Ninove doet een oproep om de bevraging zeker in te vullen.

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking wordt gevoerd over verschillende veiligheidsthema’s. Zo wordt de burger bevraagd over het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie- en dienstaanbod en de kwaliteit van het politieoptreden.

Ninove schreef zich ook in. De lokale politie roept Ninovieters die de Veiligheidsmonitor ontvangen op om die zeker in te vullen. Het stelt de overheid tenslotte in staat om rekening te houden met de behoeften en meningen van alle bevolkingsgroepen bij het uitwerken van het veiligheidsbeleid.

De Veiligheidsmonitor is een initiatief dat door de politie wordt georganiseerd, in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.