Nieuws Ninove

Ninove breidt de steun uit voor gebruikers van maaltijden en poetsdiensten aan huis

De stad voorziet onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage voor de kost van maaltijden en poetsdiensten aan huis bij 65-plussers. Die voorwaarden werden begin mei aangepast waardoor meer 65-plussers aanspraak kunnen maken op deze bijdrage.

Sinds januari 2022 voorziet de stad een financiële bijdrage in de kost van maaltijden en poetsdiensten aan huis voor alle inwoners van 65 jaar en ouder die beschikken over een UiTPAS met kansentarief. De tegemoetkoming voor deze senioren bedraagt 2 euro per warme maaltijd en 2 euro per gepresteerd uur door een poetsdienst (met een maximum van 8 uur per maand).

Op 1 mei werden de voorwaarden voor deze bijdrage aangepast. Niet alleen senioren met een UiTPAS met kansentarief, maar ook 65-plussers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, komen hiervoor nu in aanmerking.

Voorwaarden

  • Een domicilieadres in Ninove hebben en er effectief wonen
  • De leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
  • Beschikken over een UiTPAS met kansentarief of recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

Procedure

  • Download één of beide aanvraagformulieren via de website of vraag ze op bij het Sociaal Huis (team senioren) via 054 50 50 50 of senioren@ninove.be
  • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken aan een medewerker van het Sociaal Huis (team senioren) per afgifte aan de balie of digitaal via maaltijdenaanhuis@ninove.be en poetsdienstaanhuis@ninove.be
  • Er wordt contact met je opgenomen door één van de medewerkers voor de afhandeling van jouw aanvraag en verdere info over de betaling van de tegemoetkoming