Nieuws Ninove

Masterplan site administratief centrum Ninove krijgt groen licht

De gemeenteraad van Ninove keurde maandagavond het masterplan goed voor de site van het administratief centrum. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, bevat dit plan meer dan de bouw van een stadhuis. Het creëert een nieuw stadsdeel tussen de Centrumlaan en de Dender. Het masterplan biedt ruimte voor onder meer groen, stadsgebouwen, kantoren, zorg, kinderopvang, onderwijs en horeca. Met deze goedkeuring op zak kan de stad de invulling van de zone verder concretiseren. Ninove werkte voor de uitwerking van het plan samen met het Team Vlaamse Bouwmeester.

Elf ontwerpbureaus dienden hun voorstel in voor de hertekening van de site van het administratief centrum. Na een grondige selectieprocedure, met onder meer het Team Vlaamse Bouwmeester, kwam het ontwerp van de bedrijven FVWW en Palmbout als winnaar uit de bus. Het ontwerp verbindt de Dender met de administratieve site en trekt dus als het ware het groen in de stadskern. Het project zal de Denderoever ook veel toegankelijker maken. De huidige site, die vandaag vooral bestaat uit gebouwen en beton, krijgt dus een volledige make-over, al staat wel vast dat het nieuwe politiekantoor en enkele stadsgebouwen zullen blijven bestaan in hun huidige vorm.

Levende site

“Het huidige stadhuis dateert van 1984. Dat lijkt niet zo oud voor een gebouw, maar in die 40 jaar is de visie op publieke ruimte enorm veranderd”, zegt schepen Joost Arents. “Vandaag is het administratief centrum een mastodont in de stad, waar je haast enkel komt als je in het stadhuis of bij de lokale politie moet zijn. Gezien de centrale locatie van de site is dat heel jammer. Het nieuwe masterplan deelt de huidige site op in vier delen, wat de ontwerpers kwadranten noemen. Je hebt een kwadrant met de politie, dat blijft dus onaangeroerd. Daarachter, verder op de Centrumlaan, krijg je een deel met het administratief centrum. Aan de Onderwijslaan voorziet het plan aan de linkerkant een kwadrant voor kantoren, woningen en lokalen (voor onder meer de academie, red.) en aan de rechterkant – waar je vandaag het balieplein vindt, waar je stadsdocumenten ophaalt – een deel voor onderwijs, kinderopvang, zorg en horeca. Zoals je merkt, moet het dus een levende site worden, waar ook gewoond en geleefd wordt, zodat je een nieuw stukje Ninove krijgt waar je in het weekend wil gaan wandelen of een glas drinken.”

Natuur de stad binnentrekken

De verschillende kwadranten of delen worden omringd door groen. Tussen de huidige administratieve site en de Dender voorziet het plan één grote groene zone. “Door dit terrein te ontharden, komt er een extra natuurlijke waterbuffer in de stad, die wateroverlast kan helpen tegengaan”, vertelt de schepen. “De uittekening van het gebied kwam er in overleg met Ruimte voor Water, een samenwerkingsverband dat onder meer wateroverlast in de regio wil inperken. In Ruimte voor Water zitten onder meer De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze zone koppelt het nuttige dus aan het aangename, doordat ze de Denderoever met haar prachtige natuur ook de stad binnentrekt.”

Grote stap

Het masterplan is een eerste grote stap in de vernieuwing van de site van het administratief centrum. De stad kan nu beginnen met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), dat de visie meer concretiseert. “Nu de lijnen van het plan vastliggen, kunnen we starten met de verdere uitwerking”, vertelt schepen Katie Coppens. “Hoeveel kantoren en woningen voorzien we? Hoe kunnen we scholen of kinderdagverblijven integreren in de site? Hoeveel ruimte plannen we in voor horeca? Dat zullen we de komende jaren allemaal in kaart brengen. En natuurlijk gaan we ook uitgebreid in gesprek met de buurt om te luisteren naar hun suggesties, vragen en bezorgdheden. De vernieuwing van de site is dus een stevig project, maar met dit masterplan zitten we al een heel eind.”

Ambitieus en realiseerbaar

Het project is ambitieus, maar ook realiseerbaar, benadrukken de schepenen. “We zijn voor de uitwerking van het plan niet over één nacht ijs gegaan, dat merk je ook aan de samenwerking met het Team Vlaamse Bouwmeester. Wat nu voorligt, is realistisch, ook op budgettair vlak. Het is tenslotte niet onze bedoeling om één groot nieuw stadhuis te bouwen, integendeel. We creëren een nieuw stukje Ninove waar vele partners hun schouders kunnen onder zetten.”

Simulatie Denderpark

Masterplan Grondplan